2015

Start van vzw VONDELS

Fusie van de vzw's Diogenes, Den Ommeloop en Begeleid Wonen Westhoek.

2014

Den Ommeloop

De Merellaan wordt in gebruik genomen.

2008

Diogenes

Start van Het Minnehuis in Wervik.

2005

Den Ommeloop

De Siegenlaan wordt in gebruik genomen.

2003

Diogenes en Den Ommeloop

Samenwerkingsovereenkomst.

2001

Diogenes

De Fakkel wordt een nieuwe afdeling van Diogenes.

1999

Diogenes

Start van de Milieuboerderij. Samenwerkingsovereenkomst tussen Diogenes en De Fakkel.

1996

Samenwerking 

Samenwerking van Diogenes, Den Ommeloop, Open Thuis en Matthys.

1983

Den Ommeloop

Oprichting als vzw Kortopvangcentrum.

1975

Diogenes

Oprichting van vzw Diogenes.