2015

Start van vzw VONDELS

Fusie van de vzw's Diogenes, Den Ommeloop en Begeleid Wonen Westhoek

2014

Den Ommeloop

De Merellaan wordt in gebruik genomen

2008

Diogenes

Start van Het Minnehuis in Wervik

2005

Den Ommeloop

De Siegenlaan wordt in gebruik genomen

2003

Diogenes en Den Ommeloop

Samenwerkingsovereenkomst

2001

Diogenes

De Fakkel wordt een nieuwe afdeling van Diogenes

1999

Diogenes

Start van de Milieuboerderij. Samenwerkingsovereenkomst tussen Diogenes en De Fakkel

1996

Samenwerking 

Samenwerking van Diogenes, Den Ommeloop, Open Thuis en Matthys

1983

Den Ommeloop

Oprichting als vzw Kortopvangcentrum

1978

Diogenes

Oprichting De Pelgrim, het eerste dagcentrum van Diogenes

1975

Diogenes

Oprichting van vzw Diogenes