passerelle

Wat is pASSerelle?

Een passerelle is een voetgangersbrug om voetgangers/fietsers op hun eigen tempo, op hun eigen manier veilig op hun bestemming te brengen. Dit is wat wij met pASSerelle willen zijn voor jongvolwassenen (17j-30j) met een autismespectrumstoornis (ASS). We willen hen een pASSerelle bieden om met hen hun doelen te bereiken op hun manier en op hun tempo.

Hoe willen we dat doen?

Door hen een ontmoetingsplaats te bieden waar ze deelnemen aan activiteiten die aansluiten bij hun eigen interesses en doelen.
Daarnaast willen we hen ook een individueel begeleidingstraject aanbieden. Dit in functie van het bereiken van individuele doelen, bv. op vlak van wonen, werken, relaties, vrije tijd,…
Twee begeleiders die specifiek werden opgeleid in het ondersteunen van personen met autisme geven dit project vorm en kunnen hierbij rekenen op expertise vanuit Vondels vzw.

Waarom kunnen we jullie steun gebruiken?

Vanuit de overheid wordt er de voorbije jaren stelselmatig gesnoeid in middelen die personen met autisme krijgen om hun ondersteuning in te kopen. Toch is er vanuit deze doelgroep een grote nood aan begeleiding. Binnen Vondels vzw willen we met pASSerelle een verschil maken voor deze jongvolwassenen. Hiervoor zijn we blijvend op zoek naar financiële steun.
pASSerelle biedt een meerwaarde op vlak van:

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Communicatieve vaardigheden
  • Zelfinzicht
  • Sociale contacten

Wat hebben we nodig om pASSerelle verder uit te bouwen?

De deelnemers betalen nu per ontmoetingsmoment. Voor sommigen is deze financiële bijdrage moeilijk. Met jouw steun kunnen we hen hierin tegemoetkomen en ook de duurdere activiteiten aan een betaalbare prijs aanbieden. 

Klik hier om ons te steunen