Wat zullen we doen?

  • Er wordt een lift voorzien ter hoogte van het Stekske (achterste woongebouw) zodat de bewoners ook met de lift hun kamer kunnen bereiken op de eerste verdieping.
  • Aan de Stove (voorste woongebouw) wordt een kleine slaapkamer, die vroeger diende als rustige kamer, uitgebreid en worden ernaast ook nog eens drie kamers bijgebouwd, waarvan twee voor kortopvang. Een dubbele kamer, die nu op het laatst gebruikt wordt voor kortopvang, bouwen we om tot rolstoeltoegankelijke kamer met tillift.

Plannen

Klik hier om de plannen te raadplegen.

Timing

De lift is in productie en ook alle andere loten zijn in aanbesteding. Het is de bedoeling om ten laatste begin 2021 te bouwwerken te starten en we hopen tegen het groot verlof al ver gevorderd te zijn.

Stand van zaken

  • Ondertussen is de lift in het gedeelte achteraan (’t Stekske) al enkele maanden in gebruik. Een prima oplossing voor onze bewoners die moeite hebben met de trappen.
  • Ook het gebouw vooraan is grondig veranderd in de voorbije periode: de dakwerken zijn af, de ramen zijn geplaatst, de leidingen van elektriciteit en water liggen klaar. Op dit moment zijn de pleisterwerken bezig. Daarna komen de vloeren, plafonds, enz.

We blijven er nog altijd naar streven om in november volledig klaar te zijn met dit gebouw. Er wordt ook volop werk gemaakt van de plannen voor de omgeving zodat de toegankelijkheid voor iedereen (ook de rolwagens) gewaarborgd is.                                                                                

Foto's

Het plateau is gegoten (januari 2021)

FakkelBouwerken

februari 2020

20210127 164143

 augustus 2021

 

Wat zullen we doen?

Het huidige gebouw zal volledig verdwijnen en wordt vervangen door een nieuwbouw met op het gelijkvloers een leefgroep met een 9-tal kamers (waarvan 2 kortopvangkamers) en 7 afzonderlijke studio’s op de verdieping.Het huidige gebouw zal volledig verdwijnen en wordt vervangen door een nieuwbouw met op het gelijkvloers een leefgroep met een 9-tal kamers (waarvan 2 kortopvangkamers) en 7 afzonderlijke studio’s op de verdieping.De kelder en bovenverdieping zullen bereikbaar zijn door een grote lift (waarin ook fietsen kunnen).

Plannen

Hier vind je de grondplannen, de gevels en kelderplan en doorsneden.

Timing

Het dossier is in onderzoek bij het Stadsbestuur Ieper en we hopen toch begin november onze bouwvergunning binnen te hebben. Als de verbouwingen in de Sittingbournelaan klaar zijn, hopen we de huidige bewoners van de Siegenlaan te verhuizen en kunnen de bouwwerken starten. Dit zal ten vroegste tegen eind 2021 zijn.

Stand van zaken

De voorbereiding van het dossier is wat de graafwerken, ruwbouw, dakwerken, buitenschrijnwerken, enz. betreft, zo goed als klaar. In september gaat het dossier in openbare aanbesteding. Het doel is om tegen het jaareinde te beginnen met de afbraakwerken en de bouwwerken. Dus ook hier zit er schot in de zaak.

Wat zullen we doen?

We willen in dit gebouw een ontmoetingsruimte voorzien, het onthaal van vzw Vondels, burelen voor begeleid wonen, vergaderruimtes en ook ateliers voor arbeidsmatige activiteiten.

Plannen

Er zijn momenteel nog geen plannen.

Timing

Het gebouw is aangekocht en binnenkort beginnen we aan het uittekenen van de plannen. We hopen deze gebouwen zo snel mogelijk te kunnen gebruiken maar een concrete planning moet nog opgesteld worden.

Stand van zaken

Verschillende plannen worden uitgewerkt en besproken. De raad van bestuur hoopt in de komende maanden de knoop te kunnen doorhakken. In ieder geval blijft het de bedoeling dat alle burelen van begeleid wonen Ieper en de ondersteunende teams (directie, orthoagogische dienst, boekhouden en administratie, onthaal, enz.) in dit gebouw een onderkomen vinden.

Foto's

IMG 8215