wouter dursin

Vandaag is het dag van de directeur. Een uitgelezen moment om Wouter, die bijna één jaar directeur is, te interviewen. Ook benieuwd hoe Wouter er tegenaan kijkt?

Vraag 1: Wat was je drijfveer/uitdaging om je kandidaat te stellen als opvolger van Gerrit?

Vondels kende ik reeds eerder via de raad van bestuur. Van bij de start voelde ik mij sterk betrokken bij de organisatie en wakkerden de besprekingen op de raad van bestuur een engagement in mij los. Het is een organisatie waar ik heel sterk in geloof omwille van haar doelstelling om ondersteuning op maat te bieden, maar ook omwille van haar typische eigenheid en cultuur. Daarnaast kon ik in het kader van mijn periode als onderzoeker aan de universiteit Gent de sector van personen met een beperking van dichtbij leren kennen. Na het afronden van mijn doctoraat wou ik heel graag mijn opgedane kennis en ervaring inzetten in de praktijk. Vanuit mijn rol iets kunnen betekenen voor mensen met ondersteuningsnoden vind ik ontzettend belangrijjk.

Vraag 2: Hoe werd je algemeen directeur van Vondels vzw?

Net zoals in veel organisaties werd ik directeur na een aantal rondes, externe testen en gesprekken. Ik herinner mij vooral hoe ik in mijn eerste dagen warm onthaald werd door de vele collega’s en samen met Gerrit een ganse dag op stap ging langs onze verschillende entiteiten. Het bevestigde mij in de ‘goesting’ om werk te maken van de verdere uitbouw van Vondels als sterke organisatie in de sector.

Vraag 3: Wat is het grote verschil tussen je periode aan de universiteit en de non profit sector?

Wat beide periodes met elkaar gemeenschappelijk hadden is dat ik telkens omringd ben geweest door heel fijne collega’s. Het grootste verschil zit hem voor mij voornamelijk in hoe mijn werkdagen er uit zien. Aan de universiteit had ik veel individueel denk- en schrijfwerk. Bij Vondels is mijn dag vaak ingevuld met opeenvolgende overlegmomenten rond thema’s die heel sterk kunnen variëren.

Vraag 4: Hoe bewaak je de zorg van onze cliënten en ons personeel?

In mijn functie als directeur zijn er voor mij twee grote speerpunten. Ik wil met Vondels een goede werkgever zijn voor ons personeel enerzijds, anderzijds wil ik dat wij de mensen die wij ondersteunen en zo goed mogelijke zorg kunnen bieden. Vaak is het een evenwichtsoefening, zeker binnen de context van de huidige zorgfinanciering, om beide doelstellingen te realiseren. Ik probeer dit in mijn job te doen door mijzelf vaak de vraag te stellen: ‘Wat betekent de keuze die ik hier maak voor onze gebruikers? En wat zijn de gevolgen voor onze collega’s?’. Verder geloof ik sterk in overleg, inspraak en betrokkenheid. Goed luisteren en samen oplossingen zoeken, leidt altijd tot betere resultaten.

Vraag 5: Hoe ziet Vondels er na 5 jaar uit met kapitein Wouter aan het roer?

Ik heb het voorrecht om mee te mogen werken aan een mooie organisatie. Vooruitblikken is een glazen bol is moeilijk, maar er liggen wel een aantal belangrijke uitdagingen op tafel. Samen gaan wij de komende maanden aan de slag binnen Vondels om te schrijven aan het toekomstverhaal. Binnen vijf jaar wil ik dat Vondels een organisatie is die in staat is om goed in te spelen op veranderende vragen en noden van onze cliënten, waar dingen in vraag gesteld mogen worden maar ook een aantal duidelijke lijnen zijn uitgetekend en waar onze collega’s volop kansen krijgen om hun talenten te onplooien.