Beschermd wonen biedt mobiele (= aan huis) en beperkt ambulante (= op de dienst) ondersteuning. Deze ondersteuning kan tijdelijk zijn of van langere duur.

We vertrekken vanuit jouw vragen en wat jij belangrijk vindt in jouw leven. We werken hierin sterk samen met jouw netwerk (bv. Familie, vrijwilliger,…) en/of proberen dit verder uit te bouwen. Je krijgt een vaste begeleider die helpt bij jou thuis.

Alles wat de begeleider doet gebeurt in overleg met jou, en de mensen die jij belangrijk vindt.

Mogelijke thema’s: wonen, werken, vrije tijd, papieren, geld, huishouden, gezondheid, kinderen, gevoelens, relaties,…