De Pelgrim is een dagcentrum voor 35 volwassenen met een mentale beperking. De bedoeling is deze mensen een zinvolle dagbesteding aan te bieden met vooral respect voor mens en natuur. We ondersteunen iedere cliënt persoonlijk en hebben hierbij oog voor zijn individuele mogelijkheden en noden.

Mensen werken in de serre Werken in de keuken

We hebben een ruim aanbod van verschillende activiteiten.

 • de dieren, (verzorgen, voederen, stal mesten, compost maken, snoeiwerken en omgevingswerken) of  in
 • de moestuin, ( bewerken van het land, zaaien, planten, oogsten, wieden, compostverwerking, hakselen, hout klieven, …)
 • de keuken, (we koken elke dag voor 50 à 70 personen, boodschappen, kleine keuken, …)
 • de huishoudelijke activiteiten, (poetsen leefruimten en bussen, was en strijk, containerpark,…)
 • de bakkerij,
 • het confituuratelier,
 • het houtatelier,
 • het handwerkatelier,
 • het  crea- & varia-atelier, (maken van likeuren, maken van wenskaarten, verpakken van kruiden, …)
 • vorming- en belevingsatelier, (Wablieft-groep, SMOG, lees- en schrijfgroep, belevingsgroep, ‘t hope)
 • sportactiviteiten (netbal, zwemmen, wandelen,…) aan.

Met je aandachtsbegeleid(st)er kan je na je inloopperiode van 2 à 3 maanden je vast weekschema zelf mee helpen bepalen.
 
’s Morgens is er een onthaal moment met koffie of thee. ’s Middags kan je een warme maaltijd gebruiken en in de namiddag (15u30)  voorzien we ook een vieruurtje.
 
In de Pelgrim  wordt er vooral in groep gewerkt. De activiteiten gaan door in kleinere groepen maar de eet- en koffiemomenten vinden plaats met de ganse groep.

Je krijgt zoveel mogelijk inspraak bij het opstellen van je weekprogramma.